Támogatjuk Sándor Mária harcát az egészségügy rendbetételéért

Április 15-én a pápai kórház előtt tartott figyelemfelhívó demonstrációt és sajtótájékoztatót a Jobbik.

Az egészségügyben tapasztalható  tarthatatlan  állapotokra mutattak rá , amelyek sem az egészségügyi dolgozóknak, sem a betegeknek nem jó. Orbán Imre  a  sajtó képviselőit tájékoztatta, miközben Süle Zsolt (pápai Jobbik elnök)  vezetésével több tucat szórólapot osztottak szét a kórházba igyekvőknek és a járókelőknek, szinte minden megszólított egyet értett az akció mondanivalójával és kifejezték reményüket, hogy sikerül változtatni a napjainkban tapasztalható áldatlan állapotokon…

 

 

Orbán Imre sajtótájékoztatójából: „Még mielőtt bármit szólnék, az első szó a köszöneté és a háláé. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Veszprém megyei vezetése, tagsága és szimpatizánsai nevében köszönetemet és hálámat szeretném kifejezni az egészségügyben dolgozó minden egyes embernek. Egy jól működő, boldog ország nem létezhet a nemzet napszámosai, az orvosok, ápolónők, tanárok nélkül. Egy magára valamit is adó nemzet, ha felelős politikusok irányítják, az oktatásba és az egészségügybe kell hogy invesztálják a legtöbb adóforintot.

Sajnos a magyar oktatásügy és egészségügy szenvedte, szenvedi el a legtöbb forráskivonást, a legtöbb megszorítást. Antall Józseftől-Orbán Viktorig, Horn Gyulától-Medgyesi Péterig, Boross Pétertől-Gyurcsány Ferencig forint százmilliárdokat vontak ki, így nem csodálkozhatunk, ha úgy gondolják a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók, hogy elég volt.

Elég volt, mert nem ezt ígértétek!

Elég volt, mert a bürokrácia, a forráskivonás, a volumenkorlát, a várólista, a korrupció agyonnyomja az emberhez való életet, agyonnyomja a tudáshoz való jogot! A „fekete ruhás nővér” harca nem szélmalomharc, mert itt állunk Sándor Mária mellett, kiállunk Sándor Máriáért és támogatjuk Sándor Máriát. A „fekete ruhás nővér” igaza mindannyiunk igaza, még akkor is, ha a hatalmasok minden eszközzel gátolják az igazság térnyerését.

A magyar politika rákfenéje, hogy az elmúlt 26 évben az oktatásügyet és az egészségügyet másodrangú költségvetési tételként kezelték. Az elmúlt 26 év kormányai tönkretették a magyar jövőt, hisz nem fektettek abba. Az elmúlt 26 év kormányainak közös bűne, hogy a magyar fiatalok, orvosok, nővérek elhagyják az országot, mert reményt sem látnak a jövőt illetően.

„Kedves” magyar kormány!

Éhbérből, 47.000 forintból, a közmunka nyomort konzerváló mivoltából nem lehet családot, jövőt, országot építeni. 26 évvel ezelőtt nem azt tetszettek ígérni, hogy 2016-ban a fél ország segélyen, közmunkán fog majd tengődni. A mai tarthatatlan helyzet nem csupán az Orbán-kormány bűne.

Valljuk be, a baloldali kormányok kezdték a tehetségtelen és korrupt politikájuk miatt a megszorításokat, amit csak betetéz az Orbán-kormány urizáló, pökhendi, az emberek baját nagyítóval sem látó kormányzása. Úgy gondolom, aki elhallgatja a bajt, mert fél a politikai számonkéréstől, fél a felelősségtől, alkalmatlan a feladata ellátására.

Ideje lenne, ha a pápai Gróf Esterházy Kórház vezetője végre eldöntené, hogy a betegek, munkatársai érdekeit képviseli, vagy továbbra is a politika kiszolgálóleánya kíván lesz. A kettő együtt nem működik!

Ma az viseltetik felelősséggel, aki felemeli a hangját és kiáll az igazságért. Az igazságért kiállni soha nem szégyen. Akkor sem, ha kevés ember meri felvállalni nyíltan. Akkor sem, ha a hatalmasok gúnyt űznek belőle. Akkor sem, ha ma még veszni látszik az igazság. Sándor Mária kiállt az egészségügyben dolgozók igazáért, kiállt jogaikért.  Mi támogatjuk Sándor Mária és a magyarok igazát.”